لباس محلی اقوام ایران

لباس محلی اقوام ایران

� لباس محلی اقوام ایران�
نویسنده: رویا خویی
تصویرگر: حمیدرضا بیدقی

انتشارات: کتاب های مهتاب/ واحد کودک و نوجوان محراب قلم
لباس محلی چه نوع لباسی است؟

لباس محلی نماد فرهنگ و نشانه ی قومی و مظهر خاص اقوام مختلف است. هر یک از اقوام ایرانی بنابر موقعیت جغرافیایی، اقتصادی، و فرهنگی خود پوشاک خاصی می پوشند.
این کتاب برای رده ی سنی الف و ب طراحی و نوشته شده است و با تصاویر بسیار زیبای خود بچه های پیش دبستانی و اول دبستان را با فرهنگ سرزمین پهناور و عزیزمان آشنا می کند. جمعه 3 اردیبهشت 1395 - 20:26:53 1857 آخرین بازدید : جمعه 24 آذر 1396 - 17:28:15 0
*
*
;