کلیدهای انتخاب مهد و پرستار کودک

کلیدهای انتخاب مهد و پرستار کودک

کلیدهای انتخاب مهد و پرستار کودک
دکتر استیوان آورباخ
مترجم: مینا اخباری آزاد

کتاب حاضر در بردارنده ی توصیه های عملی است که به نکات مهمی در انتخاب مهد کودک و پرستار کودک در خانه، می پردازد. این کتاب شامل فهرست بازبینی شرایطی است که در انتخاب گزینه ی مناسب به شما کمک می کند.
در مقدمه ی این کتاب چنین آمده است:
تلفیق وظایف شغلی با پرورش فرزندان، وظیفه ای است بسیار دقیق و دشوار. برای انجام وظایف شغلی لازم است که از حداکثر ویژگی های خود، از جمله ابتکار، مهارت، شوخ طبعی و توانتان بهره بگیرید.
کتاب های دانه/ موسسه انتشارات صابرینجمعه 3 اردیبهشت 1395 - 20:33:49 1070 آخرین بازدید : پنجشنبه 23 آذر 1396 - 23:34:06 0
*
*
;