دویدم و دویدم

دویدم و دویدم

 دویدم و دویدم
شعر: منوچهر احترامی
انشارات: نشر گزارش ( لاک پشت)

قیمت: 2000 تومان
بخشی از شعر:
دویدم و دویدم
به نهر آب رسیدم
گیوه مو ور کشیدم
از روی آب پریدم
دویدم و دویدم
پرنده ها رو دیدم
صداشونو شنیدم
به جنگلا رسیدم
دویدم و دویدم
سر کویی رسیدم

دوتا خاتونی دیدم
یکیش به من نگاه کرد
یکیش من و صدا کرد
یکیش به من گفت حسنی
تو مثل بچه ی منی
آمدی این بالا چرا؟
گرمه هوا، حالا چرا؟
یکیش به من گفت حسنی
آبت نبود، نونت نبود
یکیش به من آب داد
یکیش به من نون دادجمعه 3 اردیبهشت 1395 - 22:02:58 2051 آخرین بازدید : پنجشنبه 23 آذر 1396 - 23:34:36 0
*
*
;