اشتراک گذاری

چرخ و فلک 5 نفره

جهت خرید تماس بگیرید
مشخصه ها
نظرات کاربران
مشخصه ها

جنس

فلزی

قطر

قطر 1/5 متر