توضیحات

«ست پنجم» یک بازی رومیزی است و در طراحی آن از ورزش والیبال الگوبرداری شده‌است. هر طرف از صفحه بازی «ست پنجم» دارای ۳۶ خانه است و هرگاه تاس کوچک و بزرگ با هم ریخته ‌شوند یکی از این خانه‌ها را هدف خواهند گرفت. در بازی «ست پنجم» تاس کوچک و بزرگ مشخص می‌نمایند که سرویس به کدام خانه از زمین حریف زده می‌شود و همین تاس‌ها مشخص می‌کنند که دریافت کننده توپ، باید آن را به کدام خانه از زمین خودی یا حریف ارسال نماید. «ست پنجم» یک بازی کاملا ایرانی بوده و تمام اجزای آن از صفحه بازی گرفته تا بازیکنان و نحوه بازی، توسط مبتکرین ایرانی ایجاد و به ثبت رسیده است. شروع بازی با قرعه‌کشی انجام می‌شود. تیمی که برنده قرعه‌کشی است اولین سرویس بازی را با ریختن تاس‌ها می‌زند.

faraz kids house phone number