توضیحات

لب تاپ صوتی و تصویری عمو فردوس دارای صفحه تصویری LCD است که دارنده نشان یونسکو و مدال خوارزمی معلم شهرک الفبا است که به صورت سرگرمی مفاهیم مختلفی را به کودک آموزش می دهد.لب تاپ عمو فردوس به علت محبوبیت فراوان و آموزش به شکل بازی دارای طرفدار زیادی بوده و بیش از یک دهه است که در بازار عرضه میگردد آموزش حروف الفبا فارسی – آموزش اعداد – آموزش کلمات-سوال اعداد- سوال کلمات – آموزش ریاضی

faraz kids house phone number