توضیحات

دارای 2 صفحه مشبک شفاف و سفید و الگوهای رنگی صفحه شفاف برای استفاده از الگوها صفحه سفید برای طراحی های خلاقانه در 3 سایز برای گروه های سنی و مهارت های متفاوت برای افزایش هوش و خلاقیت کودک تقویت و پرورش حافظه مفید می باشد.