توضیحات

برای گروه سنی 1-3 سال مناسب می باشد باعث تقویت هوش – افزایش خلاقیت – تقویت حافظه- آموزش نظم و ترتیب برج قورباغه شامل 5 قطعه لیوانی شکل در اندازه ها و رنگ های مختلف می باشد ویهه توپ جغجغه ای که به کودک این امکان را می دهد تا با روی هم چیدن ویا فرو بردن قطعات داخل هم مهارت های حرکتی و درک مفهمومی کودک را گسترش می دهد. کودک بعد از ساختن برج توپ را از دهان قورباغه به داخل می اندازد که با افتادن توپ از هر طبقه به طبقه بعدی توجه کودک به حرکت ها و ترتیب مراحل جلب می شود این محصول به آموزش مفاهیمی چون اندازه – حجم – ترتیب ومرحله و نسبت کمک می کند.

faraz kids house phone number