توضیحات

آموزش تقاشی با یک روش ساده و آسان شما با استفاده از طلق وسط صفحه میتوانید هر طرحی که یک طرف از صفحه میگذارید رادر طرف مقابل میبینید.