توضیحات

کيت آموزشي4m مدل آتشفشان کوچک» يک بازي فکري و آموزشي است براي بچه‌هايي که عاشق تجربه‌هاي تازه هستند ماکت کوه آتشفشان آماده است. فقط کافيست مواد لازم جهت فوران گدازه‌ها را تهيه کنيد. براي تهيه‌ي اين مواد لازم نيست به دامنه‌ي کوه‌هاي آتشفشاني سفر کنيد. سرکه و جوش شيرين تمام موادي هستند که شما براي انجام آزمايش علمي‌تان نياز دارید. از دفترچه راهنما کمک بگيريد و گام‌به‌گام جلو برويد. فوران آتشفشان خود را روي ميز، درون يک ليوان بزرگ مشاهده کنيد و از يادگيري علوم همراه با بازي و سرگرمي لذت ببريد. در استفاده از اين کيت آموزشي احتیاط را فراموش نکنید و حتما با حضور یک بزرگتر اینکار را انجام دهید.