دسامبر 31, 2019
مجوز خانه کودک از شهرداری

مجوز خانه کودک از شهرداری

با شروع فعالیت نوظهور خانه های کودک در جای جای کشورمان ایران، هم وطنان عزیز بخصوص آن دست عزیزانی که سرمایه اندک دارند اما می خواهند […]
ژانویه 11, 2020

مجوز خانه بازی از بهزیستی

راه اندازی هر نوع کسب و کار نیازمند دریافت مجوز هایی است تا صاحبان کسب و کار بتوانند به صورت قانونی و تحت نظارت سازمان های […]